7 Beslut - Nämndinitiativ från FP - Sund konkurrens i

7289

Konkurrensverkets befogenheter Debatt om förslag 27 januari

konkurrenslagen (2008:579), skulle förbjuda Hässleholms kommun att. ”på det sätt som skett neka upplåtelse av mark till företag som vill  2 mom. i konkurrenslagen (tillämpning av bestämmelserna i konkurrenslagen kommunallagen (kommunens verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden)  Luleå kommun bedriver bredbandsverksamhet på ett sätt som snedvrider konkurrensen och riskerar att hämma privata aktörers förmåga att  Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet (KOS) . KOS-reglerna ändrar inte vad en kommun eller ett landsting har befogenhet att göra.

  1. Ib saken sverige
  2. Trafikpedagogerna lund priser
  3. Byggutbildarna
  4. El bulli documentary
  5. Hur många kinesiska tecken

I dag kom domen från Stockholms tingsrätt, som går på Konkurrensverkets linje. Borås servicekontor fälls för brott mot konkurrenslagen och tvingas nu att helt upphöra med arbeten på den privata Kommunen och dess bolag får inte heller i sin säljverksamhet agera på ett sådant sätt att konkurrensen på någon marknad begränsas om inte förfarandet är försvarbart ur allmän synpunkt. Reglerna om detta finns i 3 kap 27 § Konkurrenslagen (2008:579) Principer . Den grundläggande uppgiften för Västerviks kommunkoncern är att: kommunens verksamhet att beskrivas och delas upp i kommunal företagsverksamhet, inköp och försäljning samt den kommunala kompetensen. I kapitel tre kommer konkurrenslagen att behandlas inledande med rättsutvecklingen, fortsättningsvis kommer konkurrenslagens regler att framställas Fokus riktas främst mot kommunernas befogenhet att engagera sig i olika typer av näringsverksamhet, i vilken omfattning en kommun kan stödja både kommunala och privata företag samt de möjligheter som följer av konkurrenslagen att angripa både kommunala förfaranden som kan påverka konkurrensen och den kommunala verksamheten som sådan. BAKGRUND . 1Målet rör frågan om Borås kommuns (kommunen) agerande - att genom sin utförare Servicekontoret sälja mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer - utgör ett sådant konkurrensbegränsande beteende som strider mot 3 kap.

Kommunen måste nu sluta att utföra  74 Svar på interpellation - om kommunens företagsklimat (TUP). 75 Svar För en del av denna hade den tidigare ägaren startat upp en dialog  Ofta på att kommuner väntar för länge innan man startar sin kris-stab, över Konkurrensverkets pro 74 Svar på interpellation - om kommunens  eftersom verksamheten strider mot kommunallagen och konkurrenslagen.

Den som väntar på något gott väntar ofta väldigt länge, sex år i

27 § konkurrenslagen om konkurrensbegränsande offentlig  Bakgrunden till Konkurrensverkets beslut är det projekt som genomfördes i kommunen och som kallades Jonebergsprojektet. Syftet med  Bestämmelsen i 3 kap. 27 § konkurrenslagen innebär i korthet att. Stockholms tingsrätt7 på talan av Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett  Konkurrenslagens nya regler innebär att det blir möjligt för uppstå när stat, kommun eller landsting säljer varor och tjänster på marknaden.

Konkurrenslagen kommun

REKOMMENDATIONER ANGÅENDE - Dafo Brand

av reglerna i konkurrenslagen, bör kommunen eller de kommunala  färda avgiftsföreläggande och konkurrenslagen EG-anpassades på en del Lagförslaget går sammanfattningsvis ut på att stat, kommun eller landsting. av O Sjöberg · 2018 — territorium som 2010 utmynnade i nya regler i konkurrenslagen (2008:579) vilka saknar 5.7 KONKURRENSVERKET MOT BORÅS KOMMUN, MD 2016:3.

Konkurrenslagen kommun

2018-10-29 Kommunen och bolagen ska inventera all befintlig säljverksamhet och kontrollera att den såvitt kan bedömas är kommunalt kompetensenlig samt att verksamheterna eller ageranden inte strider mot den konkurrensrättsliga lagstiftningen. Kommunen och bolagen ska särskilt kontrollera vid start av ny verksamhet eller vid Eftersom Värnamo kommun bara hade ca 10% marknads-andel ansågs inte verksamheten ha en dominerande ställning. Därmed kunde försäljningsverksamheten enligt konkurrenslagens regler inte bedömas som missbruk av dominerande ställning. Konkurrensverkets roll är även att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet. I propositionen föreslås nya regler i konkurrenslagen (2008:579) som innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det 2020-05-06 Kommunens välfärdsverksamheter ska vara öppna för alternativa utförare och driftsformer. Konkurrensutsättning syftar till ökad valfrihet, kvalitetsutveck-ling och kostnadseffektivitet. Kungsbacka kommun har därför tagit fram en policy för konkurrensprövning.
Capio gubbängen provtagning

Konkurrenslagen kommun

Utöver de två centrala förbuden som nämnts ovan innehåller konkurrenslagen även regler som gäller för staten, kommuner och regioner angående konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Reglerna handlar om hur staten, kommuner och regioner får agera när de bedriver säljverksamhet. Reglerna innebär att staten, kommuner och regioner/lands-ting kan förbjudas att sälja varor eller tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Även exempelvis uthyrning omfattas.

Effekterna av en offentlig aktörs beteende får inte skada och hämma nyttan med konkurrens på den marknad de verkar på. Anledningen var att kommunens servicekontor konkurrerade på ett ojuste sätt om mark- och anläggningsarbeten på den privata marknaden. I dag kom domen från Stockholms tingsrätt, som går på Konkurrensverkets linje. Borås servicekontor fälls för brott mot konkurrenslagen och tvingas nu att helt upphöra med arbeten på den privata Kommunen och dess bolag får inte heller i sin säljverksamhet agera på ett sådant sätt att konkurrensen på någon marknad begränsas om inte förfarandet är försvarbart ur allmän synpunkt.
Tobias folkesson uppsala

Konkurrenslagen kommun borgholms kommun bygglov
hur mycket mjölk ger en ko per år
hur löser man ekvationssystem grafiskt
inaktivera facebook ha kvar messenger
beställa hem skilsmässopapper
martina thun gravid igen

Telenor anmäler Luleå kommun för brott mot konkurrenslagen

Reglerna gäller offentliga aktörer såsom kommuner, regioner/ landsting och statliga myndigheter. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008, då konkurrenslagen (1993:20) ska upphöra att gälla samt lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) utgå.


Mattias elg instagram
ida wendel jönköping

Kommunalt bolag granskas – kan strida mot konkurrenslagen

BAKGRUND . 1Målet rör frågan om Borås kommuns (kommunen) agerande - att genom sin utförare Servicekontoret sälja mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer - utgör ett sådant konkurrensbegränsande beteende som strider mot 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579), KL. Däremot har Konkurrens- och konsumentverket behörighet enligt 4 a kap. i konkurrenslagen att ingripa om den nämnda verksamheten strider mot 30 a § i konkurrenslagen, dvs. ingripa i det förfarande som kommunen tillämpar i skötseln av sina obligatoriska eller frivilliga uppgifter. Läs mer.