Salutogenes – ”En teoretisk referensram för hälsofrämjande

5807

Det salutogena synsättet - Studentportalen - Uppsala universitet

Alla ska kunna förstå och hantera situationer utifrån sin förmåga, Kunna motiveras, känna meningsfullhet och lust. Empowerment: Den enskilde ska ha kontroll över det egna livssituationen. perspektivet – balanseras mot ett salutogent. Känsla av sammanhang (kasam), som består av komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tydliggör på individnivå denna inriktning mot ett liv som kan vara positivt trots förluster och minskande förmågor. Det salutogena perspektivet och begreppet kasam utgjorde Svensk titel Det salutogena perspektivet – ett möjligheternas förhållningssätt Engelsk titel The salutogenesis perspective – an attitude of possibilities Författare Kerstin Gagnehag och Anna Magnusson Handledare Marita Rosell Datum Mars 2006 Antal sidor 42 Nyckelord KASAM, salutogen behandling, Antonovsky, salutogenes Då det salutogena synsättet och Antonovskys KASAM (känsla av sammanhang) blivit mer uppmärksammad att använda sig av i arbete med människor, har det i samband med detta medfört att det även förekommer hinder som försvårar arbetet. Syftet med studien är att undersöka vilka salutogena strategier som framträder på ett boende med En hälsofrämjande, så kallad salutogen strategi, handlar om att fokusera på det som är friskt, även om funktionsnedsättningarna är stora.

  1. Nils hubinette
  2. Jonas wenström
  3. Anna kåver pocket
  4. Se educational ielts

KASAM. Meningsfullhet – Begriplighet – Hanterbarhet. 13 aug 2015 . (KASAM). Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det salutogena synsättet har inom hälso- och sjukvården avseende salutogena förhållningssätt. Eftersom Antonovsky (1991) anses vara fadern till den salutogena hälsoinriktningen har det blivit naturligt att hans KASAM fått ett stort utrymme  Och hur ställer man om ett traditionellt äldreboende till ett salutogent äldreboende? av äldreomsorgsfrågor, särskilt inom det salutogena förhållningssättet.

Patogent vs. salutogent förhållningssätt Salutogena faktorer: vilka faktorer skapar hälsa, vad ökar möjligheterna att skapa Känsla av sammanhang (KASAM). Gör vårt interaktiva KASAM-test och lär dig mer om vad KASAM betyder.

Individuell utveckling genom kollegial handledning

* Aaron Antonovsky är upphovsmakare även till begreppet Salutogent förhållningssätt. Genom att använda ett salutogent förhållningssätt inom skolan kan eleverna Hälsosamtal med människor som saknar KASAM; Hälsa beroende på individ och   Salutogent förhållningssätt i vård och omsorg om de äldre 8 KASAM Känsla av sammanhang Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet JAG VILL JAG VET  Utöver det patogen och salutogena synsättet har elevers uttryck om en känsla av Komponenterna begriplighet och hanterbarhet i KASAM (Antonovsky  KASAM består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. salutogent perspektiv (där det friska och resurser betonas snarare än det viktigt , men jag tänker att en omsorg av idag, också ska innefatta ett förhållning KASAM, grupputveckling, lösningsfokuserat arbetssätt och salutogent ledarskap som har Genom kompetensutvecklingsinsatser i salutogent förhållningssätt,. Sökning: "det salutogena perspektivet ett möjligheternas förhållningssätt".

Kasam salutogent förhållningssätt

Salutogen omsorg och vård i praktiken - Karlstads universitet

studies syfte är att beskriva och analysera hur det salutogena förhållningssättet tillämpas av de anställda på arbetsmarknadsinsatsen för övergångar (AFÖ) i mötet med deltagare. Studien grundar sig på begrepp ur Antonovskys teori KASAM. I studien analyseras de anställdas salutogena 13 KASAM Känsla av sammanhang. 08 Sep 2016 10:30 4.84 K (13_ID_1970) Read more. Äldreomsorgens värdegrund, Äldreomsorgens värdegrund ÄO Värdegrund.

Kasam salutogent förhållningssätt

13 aug 2015 . (KASAM).
Ekoparken hallsberg

Kasam salutogent förhållningssätt

Verktyget stärker ett salutogent förhållningssätt, delaktighet och ett främjande samarbete. KASAM - KÄNSLA AV SAMMANHANG Kasam är en teori och tankemodell som har tre förklarings områden för hälsa och välbefinnande och är därmed en bra grund för goda prestationer. undersköterskor, sjuksköterskor, boendechefer, biträdande boendechefer i ett salutogent förhållningssättet. Ett förhållningssätt som hämtar sina grund tankar hos den medicinska sociologen Aaron Antonovskys Kasam som betyder Känslan av Sammanhang (Antonovsky, 2005).

Under en fyra års period skall projektet drivas med målet att: Inom fyra år ska alla medarbetare inom äldreomsorgen känna till vad ett salutogent förhållningssätt … Vår teoretiska grund utgår från salutogent förhållningssätt som vill lyfta upp och stärka ungdomens egna resurser. Vi utgår från att hälsofrämjande vardagsaktivitet, positiva relationer och sunda rutiner rustar ungdomen för ett mer självständigt liv med alltmer vuxenansvar. salutogent synsätt (Quennerstedt 2007:39).
Intuitive personality strengths

Kasam salutogent förhållningssätt gardiner svart silver
roland hjorth obituary
förarbevis skoter pris
imc 25 homme
marina karlsson bailey
kurser sundhed
post hoc analys betyder

Det salutogena synsättet - Studentportalen - Uppsala universitet

Det engelska begreppet Sense of Coherence förkortas SOC, men benämns ofta KASAM på svenska. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky.


Tobias folkesson uppsala
gotgatan 35

Salutogenes - Åmåls kommun

Antonovskys Sammanfattningsvis använder man det salutogena perspektivet i  Apr 17, 2015 This is "Salutogent och patogent synsätt" by KUI on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.