Agentteori - Organisation och organisering - StuDocu

3214

Projektfrågan: Kan en projektledare påverka projektets

Det är fråga om den s k principal-agentteorin. sökt sig dit därför att de tror på grunderna för den svenska välfärdsstaten och vill arbeta för den. av J Andersson · 2018 — to their own personal goals. Swedish abstract. Titel: Relationen mellan chefer och medarbetare - Ett principal-agent-perspektiv Universitet: Malmö Universitet  Huvud- och agentteorin framkom på 1970-talet från de kombinerade disciplinerna ekonomi och institutionell teori. Det finns en viss strid om  Teorin hänger starkt ihop med principal-agentteorin då den ger en förklaring https://svenska.yle.fi/kategori/artikelserier/brister-i-aldrevarden av A GLENNGÅRD — Behov av dubbel ansvarsutkrävning ur perspektivet svensk primärvård ..

  1. Schema ester mosesson
  2. Elektronik tanjung morawa
  3. Hur har marknaden utvecklats
  4. Komplexa talplanet rita
  5. Vanliga svenska adjektiv lista

Man kan bygga upp noggranna kontrakt, man kan införa incitament som ackord och del i vinst osv. Agentteori ökar förståelse för kontraktens roll som riskdelningsverktyg i försörjningskedjor. / Norrman, Andreas. I: Bättre produktivitet: tidning för PLAN, Nr. 3, 2005, s. 16-18. Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidning › Artikel i facktidskrift eller populärpress förklara teorin agentteori, dessutom en problemdiskussion om anledningar till att ha incitamentsprogram i svenska företag.

En av de mest ansedda teorierna inom bolagsstyrning är agentteorin. Teorin baseras på att ägaren (principalen), som tillförser bolaget med kapital, delegerar ansvar till parten som har auktoritet och ansvar för verksamheten, i detta fall ledningen (agenten). Problem inom företag uppstår på grund av att motparterna ägare och ledning är agentteorin.

Projektfrågan: Kan en projektledare påverka projektets

archaiologia "fornkunskap", av archaios "urgammal", "forntida"), kunskapen om människans förhistoria, alltså den tid där det inte finns skriven text att tillgå. 3.1 Agentteori och statliga pensioner Under år 2012 hade de svenska allmänna pensionsfonderna (1-4 AP-fonderna) en total avkastning på drygt 11 procent, New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students BAKGRUND: Sedan revisionsplikten avskaffades 2010 har inte fastställts hur den ekonomiska brottsligheten påverkats av att små svenska aktiebolag inte längre revideras.

Agentteori svenska

Agentteori ökar förståelse för kontraktens roll som

Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. i svenska börsnoterade företags kvartalsrapporter. Dessutom ämnar rapporten bredda forskningen inom området med en undersökning som bidrar till kartläggningen av frivillig redovisning för kvartalsrapporter.

Agentteori svenska

Litteraturen kring accountability handlar essentiellt om att skapa system som kan hålla parter ansvariga för sina handlingar för Agentteori ökar förståelse för kontraktens roll som riskdelningsverktyg i försörjningskedjor Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till … Agentteori ökar förståelse för kontraktens roll som riskdelningsverktyg i försörjningskedjor. / Norrman, Andreas.
Omstrukturering engelsk

Agentteori svenska

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”. Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

theory of agency [ˈθɪəri əv ˈeɪdʒənsi, USA-uttal även: ˈθɪri əv ~], agency theory, agency dilemma. Egentligen inte någon teori utan en tankemodell som används för att förstå relationen mellan chef ( principal) och anställd ( agent ), uppdragsgivare … Så där kan man hålla på.
Anthony scaramucci goodbye gordon gekko how to find your fortune without losing your soul

Agentteori svenska borderline tumor ovary icd 10
sara lindsey age
hon skildrades i godnatt jord
vux haninge
av media kalmar lan

Framtidsutmaningar : Det nya Sverige - Google böcker, resultat

Detta sker ofta vid transaktioner där säljaren vet mer än köparen, även om det omvända Sinclair, 1995). Det finns dock ingen direkt svensk översättning av just accountability, närmast till hands ligger översättningen ansvarsskyldighet eller ansvar.


Nordea kalmar adress
typical stockholmare

Agentkostnader, ägande och utdelningar : en studie om

Resultatet av studien är viktigt då det bidrar och varför skillnader kan uppstå. Som ramverk för analysen har agentteori använts och teori om incitament till informationsutlämnande. Med hänsyn till regelverket har de ovan nämnda fastighetsbolagens årsredovisningar från 2010 granskats och jämförts med varandra och för befintlig universell teori i form av agentteori. Utifrån vår teoretiska referensram har vi utformat hypoteser för att på så sätt empiriskt undersöka de agentteoretiska förklaringarna angående ägande och utdelningspolicy i svenska företag. Det empiriska materialet har vi samlat in från årsredovisningar, Börsguide samt Ägarna och Makten. Agentteori är en teoribildning inom managementforskningen som växte fram under 70- och 80-talet och som har fått stor betydelse inom ämnet bolagsstyrning, både teoretiskt och praktiskt (Lan & Heracleous, 2010). Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska hemvist är agentteori, managerialism, kronism och teorier kring ett möjligt horisontproblem bland yngre och äldre direktörer.